Mgr Łukasz Piątkowski laureatem Stypendium Fundacji UAM

Mgr Łukasz Piątkowski, słuchacz Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM, otrzymał Stypendium naukowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Laureat znalazł się wśród jedenastu wyróżnionych doktorantów naszej uczelni spośród prawie 150 wnioskodawców.

Mgr Łukasz Piątkowski przygotowuje rozprawę doktorską na temat „Kookurencja, wzorce syntagmatyczne i prezentacja leksykograficzna zwrotów werbo-nominalnych w porównaniu niemiecko-polskim” pod opieką promotora prof. Janusz Taborka w Zakładzie Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.

>> Życie Uniwersyteckie

>> Telewizja Uniwersytecka UAM.TV

 

webmaster: Maciej Borkowski