Prof. Sławomir Piontek uczestnikiem dyskusji „Kontaminierte Landschaften in Mitteleuropa” w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu

28 października 2019 r. prof. Sławomir Piontek wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez Akademię Dyplomatyczną w Wiedniu, Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Instytut Badań nad Skutkami Wojny im. Ludwiga Boltzmanna, Instytut Regionu Dunaju i Europy Środkowej oraz austriackie Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Zagranicy.

Dyskusja odbyła się w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, udział w niej wzięli: Martin Pollack (pisarz, dziennikarz), Silvia Nadjivan (zastępczyni dyrektora Instytut Regionu Dunaju i Europy Środkowej w Wiedniu), prof. Barbara Stelzl-Marx (dyrektor Instytut Badań nad Skutkami Wojny im. Ludwiga Boltzmanna; historyk na uniwersytecie w Grazu), prof. Manfred Weinberg (germanista na Uniwersytecie Karola w Pradze). Rozmowę prowadził dyrektor Akademii dr Emil Brix. Dyskusja towarzyszyła prezentacji tomu „Kontaminierte Landschaften – Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus".

→ zdjęcie

webmaster: Maciej Borkowski