50. tom Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej

W Wydawnictwie Nauka i Innowacje ukazał się 50., ostatni tom Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej pt. Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze. Wyboru i opracowania dokonał prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny z Instytutu Filologii Germańskiej, który jest również autorem wstępu.

 

„Wszystko jest historią – opowiadanie jest zawsze i wszędzie". Teza zawarta w tytule naukowego artykułu sprzed kilku lat świadczy o nieprzemijającej aktualności opowiadania jako obiektu zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i kulturoznawców. Między klasycznym pytaniem Leopolda von Ranke „Jako to właściwie było?" i przypisywanym czołowemu przedstawicielowi narratywistycznej filozofi i historii Haydenowi White'owi stwierdzeniem, że „także Klio poetyzuje", rozpościera się pole nieustającej dyskusji nad powinnościami historyka wobec przeszłości, jego obowiązkami wobec czytelników oraz regułami obowiązującymi w historycznym fachu.

spis treści

webmaster: Maciej Borkowski