Wyróżnienie dla kierunku studiów „filologia germańska”

Z przyjemnością informujemy, że kierunek studiów filologia germańska prowadzony w Instytucie Filologii Germańskiej UAM został jednym ze zwycięzców w konkursie mającym na celu wyłonienie najlepszych programów studiów, organizowanym w ramach projektu „Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).

Zwycięstwo w konkursie potwierdza wysoką jakość kierunku filologia germańska, praktyczność kształcenia oraz atrakcyjność społeczno-gospodarczą, a także świadczy o społecznej użyteczności kierunku. W projekcie wezmą udział studenci kierunku filologia germańska rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/20, którzy uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez pracowników IFG UAM, wykładowców zagranicznych oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

webmaster: Maciej Borkowski