Wykład dla uczniów szkół średnich

27 maja 2019 r. miał miejsce w Instytucie Filologii Germańskiej wykład dla uczniów szkół średnich wygłoszony przez dr Ewę Pytel-Bartnik z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej.

 

W swoim wykładzie dr Pytel-Bartnik zaprezentowała uczniom poznańskich szkół - II LO, Technikum Komunikacji oraz Zespołu Szkół Łączności związki literatury z kartografią i funkcje planu miasta we współczesnej literaturze o Berlinie.
Referentka poinformowała słuchaczy, iż plany miast i mapy fascynowały od zawsze nie tylko geografów, ale i badaczy innych dziedzin nauki – historyków, socjologów, politologów czy architektów. Podróżnikom i turystom - obcym w nowych nieznanych miastach, krajobrazach i kulturach służyły one jako narzędzia orientacji.
Podczas wykładu zostały omówione funkcje planu miasta w literaturze na podstawie wybranych utworów poświęconych Berlinowi pióra współczesnych pisarzy niemieckich. Dr Ewa Pytel-Bartnik podkreśliła rolę planu miasta w odtworzeniu i wspomnieniu przeszłości i miejsc nieistniejących na planie dzisiejszego Berlina.
Kolejne wykłady dla uczniów szkół średnich odbędą się w roku akademickim 2019/20.

19EBartnik

webmaster: Maciej Borkowski