Porozumienie o współpracy z IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu

12 września 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Instytutem Filologii Germańskiej z Wydziału Neofilologii UAM a IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Poznaniu. Swoje podpisy pod tekstem porozumienia złożyli: Dyrektor IFG prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek oraz Dyrektor IX LO mgr Krystyna Rachwalik.

 

Celem nawiązanej współpracy jest  wsparcie merytoryczne Szkoły w zakresie nauczania języka niemieckiego, umożliwiające uczniom Liceum doskonalenie umiejętności językowych, pogłębianie zainteresowań dotyczących kultury niemieckiego obszaru językowego, zachęcanie ich do kontynuowania nauki na wyższym poziomie kształcenia oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej.
Dzięki porozumieniu uczniowie IX Liceum będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych, warsztatach oraz projektach realizowanych przez pracowników IFG. Szkoła ze swojej strony zapewnia pomoc w organizacji praktyk studenckich.

webmaster: Maciej Borkowski