I MA - szkolenia informatyczne w październiku

Szanowni Państwo,

wszyscy studenci, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w szkoleniach informatycznych zorganizowanych w ramach projektu Uniwersytet Jutra w bieżącym semestrze, będą mogli odbyć szkolenia ze specjalistami w zakresie  programów komputerowych w październiku. Grafik szkoleń będzie podany w późniejszym terminie.

Każdy student, który będzie uczestniczył w szkoleniu z Technologii informatycznych w październiku jest zobowiązany do złożenia podania do p. Dziekana ds. studenckich prof. UAM dr hab. Andrzeja Narlocha o przesunięcie przedmiotu na kolejny rok akademicki (2019/2020) w terminie do końca września 2019 roku. Podanie powinno zawierać uzasadnienie niezaliczenia przedmiotu w podstawowym terminie (np. wyjazd w ramach programu Erasmus). Należy załączyć kserokopię podania o zgodę na wyjazd lub podania o IOS.

Z poważaniem

Zofia Szwed

koordynator projektu Uniwersytet Jutra

webmaster: Maciej Borkowski