Zajęcia z prawnych aspektów zawodu nauczyciela

Zajęcia z Prawnych aspektów zawodu nauczyciela dla studentów realizujących specjalność nauczycielską (I BA + I MA) odbędą się w piątek, 31.05.2019 w godz. 15.00-19.00 w sali 412.

webmaster: Maciej Borkowski