„Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w dialogu kultur"

W ramach zakończenia projektu „Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w dialogu kultur" na stronie Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa pojawiła się informacja na jego temat.

Projekt był realizowany w roku akademickim 2017/2018, a jego zwieńczenie stanowiły warsztaty, które odbyły się w dniach 6-9 czerwca 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Partnerem projektu Instytutu Filologii Germańskiej UAM w drugiej edycji był ponownie Uniwersytet Poczdamski. Opiekunami merytorycznymi były dr Birgit Krehl (Instytut Slawistyki Uniwerystet Poczdamski) i dr Anna Fimiak-Chwiłkowska (IFG UAM). W projekcie uczestniczyli: pani Izabela Pożarowszczyk (II rok WSMTSiZ), pani Zofia Ziemniewicz (II rok WSMTSiZ) oraz pan mgr Damian Wątrobiński (Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego).

Szczegółowe informacje podsumowujące projekt wraz z galerią zdjęć znajdują się pod następującym linkami:

Projekt

Program

Podsumowanie projektu

Galeria zdjęć

 

webmaster: Maciej Borkowski