"Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses" (2018)

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Peter Lang ukazała się publikacja książkowa "Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses" pod. redakcją prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld, dr Karoliny Kęsickiej, dr Małgorzaty Korycińskiej-Wegner i dr Anny Fimiak-Chwiłkowskiej z Zakładu Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego.

 

Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses

webmaster: Maciej Borkowski