Prof. Janusz Taborek członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej IDS (13.12.2018)

13 grudnia 2018 r. prof. UAM dr hab. Janusz Taborek, wicedyrektor IFG i kierownik Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego, otrzymał nominację do Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Języka Niemieckiego (IDS) w Mannheim, w której przez najbliższe sześć lat będzie reprezentował polską germanistykę.

Instytut Języka Niemieckiego w Mannheim utworzony został w roku 1964 w celu prowadzenia badań nad językiem oraz dokumentowania współczesnego języka niemieckiego. Międzynarodowa Rada Naukowa, której członków wybiera Rada Naukowa, stanowi gremium odpowiedzialne m.in. za współpracę instytutu z germanistyką zagraniczną.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Międzynarodowej Radzie Naukowej reprezentowali dotychczas prof. Ludwik Zabrocki (1964–1977) i prof. Andrzej Bzdęga (1985-1996).

Prof. Janusz Taborek przebywa obecnie jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta w Instytucie Języka Niemieckiego w Mannheim, gdzie 13 listopada 2018 r. w ramach Internationales Gästeforum wygłosił wykład „W kierunku korpusowej, kookurencyjnej gramatyki kontrastywnej. Wyrażenia werbo-nominalne w języku niemieckim i polskim.” (fot. Andreas Scholz, http://www.a-shots.de)

webmaster: Maciej Borkowski