"Wybór prozy" Franza Kafki pod redakcją prof. Łukasza Musiała

W renomowanej serii wydawniczej "Biblioteka Narodowa" (Wydawnictwo Ossolineum) ukazał się "Wybór prozy" Franza Kafki w wyborze i opracowaniu prof. Łukasza Musiała z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej. Tom zawiera obszerne wprowadzenie do życia i twórczości pisarza (224 s.) oraz wybór jego najważniejszych utworów wraz z komentarzami (1006 s.).

→ Więcej informacji

 

webmaster: Maciej Borkowski