Spotkanie studentów kierunku "Język niemiecki i komunikacja w biznesie" z przedstawicielami firm

W środę 28 listopada 2019 r. odbyło się w Instytucie Filologii Germańskiej spotkanie studentów I roku studiów magisterskich o kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie z przedstawicielami firm współpracujących z IFG.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele takich firm jak Arvato, Carlsberg, Franklin Templeton Investments, MAN Accounting Center oraz McKinsey. Celem spotkania była prezentacja firm partnerskich, a także zapoznanie studentów z wymaganiami rekrutacyjnymi oraz warunkami odbywania praktyki.
Język niemiecki i komunikacja w biznesie to studia magisterskie o profilu praktycznym prowadzone w Instytucie Filologii Germańskiej od października 2018 roku. Ważnym elementem programu studiów jest staż, który studenci odbywają w jednej z partnerskich firm współpracujących z IFG.

18-kom-w-biz

webmaster: Maciej Borkowski