Otwarcie wystawy „Z myślą o przyszłości - ilustrowana historia Niemiec..."

W dniu 22.11.2018 studenci 1 i 2 grupy I roku filologii germańskiej uczestniczyli wraz z dr Anną Kochanowską-Nieborak z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej w uroczystym otwarciu wystawy „Z myślą o przyszłości - ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego" na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W uroczystości wzięli udział przedstawiciel Ambasady Niemiec w Warszawie, pan Stefan Paulsen, oraz przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych RFN, pan dr Leon Bucher, którzy po wstępnej prelekcji chętnie odpowiadali na pytania naszych studentów dotyczące tematyki wystawy.

Ekspozycja, przygotowana przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, została zaprezentowana już ponad 40 razy w wielu krajach świata - przede wszystkim w Niemczech, ale także w Holandii, Japonii, Chinach, a teraz w Polsce. Dla studentów IFG zapoznanie się z jej treścią było także przyczynkiem do pełniejszego poznania kontekstu historycznego, niezbędnego dla zrozumienia licznych dzieł z historii literatury niemieckiej. Akcentowano również aktualne wyzwania w zakresie polityki społecznej, a także obszary, w których ministerstwa Polski i Niemiec współpracują ze sobą, by łatwiej podołać wyzwaniom współczesności.

Wystawa, zabierająca zwiedzających w podróż w czasie od średniowiecza aż po czasy współczesne, prezentowana będzie w holu głównym budynku Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 do końca stycznia 2019 roku.

→ Ulotka o wystawie w języku polskim
→ Ulotka o wystawie w języku niemieckim

Zdjęcia: Przemysław Stanula/Biuro Prasowe UAM

webmaster: Maciej Borkowski