Sto czterdziesta rocznica urodzin Roberta Walsera

W 2018 roku przypadła sto czterdziesta rocznica urodzin wybitnego szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera (zm. 1956), jednego z najbardziej oryginalnych twórców literatury XX w., autora wierszy, opowiadań, powieści, z których wiele przełożono na j. polski (m. in. "Rodzeństwo Tanner", "Willa pod Gwiazdą Wieczorną"). Z tej okazji w Uniwersytecie Opolskim miała miejsce konferencja pt. "Spacery po papierze. W 140. rocznicę urodzin Roberta Walsera" (21-22 X 2018). Współorganizatorem konferencji był prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej. 

Na zakończenie obrad w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się rozmowa z tłumaczami z j. niemieckiego, Małgorzatą Łukasiewicz (tłumaczką wielu utworów R. Walsera) i Jakubem Ekierem (autorem m. in. nowego przekładu "Procesu" F. Kafki). Rozmowę poprowadził Łukasz Musiał.

webmaster: Maciej Borkowski