II edycja programu staży dla IIIBA – zebranie informacyjne (17.10.2018)

Rusza druga edycja programu płatnych staży studenckich AMU-Staże. Na zebraniu informacyjnym w środę 17 października 2018 r. o godz. 11.15 w sali 504 poinformujemy Państwa o szczegółach programu, procesie rekrutacji oraz przedstawimy pracodawców.
Staże (150h) będą realizowane na terenie firm działających na międzynarodowych rynkach. Każdy uczestnik programu otrzyma atrakcyjne stypendium stażowe (do 2775 PLN).

Dla ponad połowy stażystów przewidziana została dodatkowo refundacja kosztów zakwaterowania i dojazdu do miejsca odbywania stażu.
Wysokiej jakości program stażowy AMU-Staże, nr POWR.03.01.00-00-S203/17, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Całkowita kwota dofinansowania z UE wynosi 453 486,50 zł.
Serdecznie zapraszamy
dr Adam Sobek, kierownik projektu
dr Dorota Masiakowska-Osses, koordynator projektu

strona internetowa projektu

plakat

webmaster: Maciej Borkowski