Seminarium magisterskie 1 MA (językoznawstwo, Janusz Taborek) – spotkanie 9.10.2018 (wtorek)

Szanowni Państwo,

jutrzejsze spotkanie organizacyjne seminarium magisterskiego (językoznawstwo, I MA) odbędzie się w godz. 9:45–13:00  w sali 109B, tj. I piętro.

Łączę pozdrowienia,
Janusz Taborek

webmaster: Maciej Borkowski