Seminaria Kilońskie 2018

Wzorem lat ubiegłych, w semestrze letnim studenci IFG (IIIBA, I i II MA) wzięli udział w 30-godzinnym cyklu zajęć literackich poprowadzonym przez naszych niemieckich partnerów z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, zorganizowanym przez Zakład Historii Literatury Niemieckiej. Gośćmi IFG byli pracownicy Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien: prof. Bernd Auerochs, prof. Kai Bremer, dr Maike Schmidt oraz dr Ingo Irsigler. Studenci mieli okazję doświadczyć stylu i sposobu pracy niemieckich wykładowców, a także spotkania z najnowszą literaturą niemiecką udostępnioną im na platformie e-learningowej CAU Kiel.

Tegoroczne zajęcia koncentrowały się wokół tematu: „Tendenzen der Gegenwartsliteratur" i objęły zagadnienia związane z liryką niemiecką, opowiadaniami i prozą oraz dramatem. Każdorazowo cykl spotkań otwierał wykład wprowadzający w historię i teorię gatunku literackiego. Seminariom towarzyszyły dobre dyskusje i wysokie uznanie strony kilońskiej dla poziomu naszych studentów.

Równolegle do zajęć studenckich kilońscy goście poprowadzili cztery kolokwia naukowe dla pracowników IFG, literaturoznawców, pod hasłem „Literaturunterricht in Theorie und Praxis", które stanowiły okazję do dyskusji i pogłębionej wymiany doświadczeń w kwestii nauczania literatury na Uniwersytecie.

→ Program seminariów kilońskich 2018

webmaster: Maciej Borkowski