Nowy numer studenckiego czasopisma "Pod jednym DACH-em"

KULT(ur)OWE Koło Naukowe przy IFG ma zaszczyt poinformować o ukazaniu się nowego numeru czasopisma "Pod jednym DACH-em". Zapraszamy do lektury interesujących tekstów, a Autorom i Autorkom serdecznie dziękujemy za wielkie zaangażowanie we współtworzenie czasopisma!

Link do najnowszego numeru czasopisma

webmaster: Maciej Borkowski