"Sztuka a religia" - nowy tom Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej

W Wydawnictwie Nauka i Innowacje ukazał się 47 tom w serii Poznańska Biblioteka Niemiecka pt. Sztuka a religia. Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku. Wstęp, wybór, opracowanie: Cezary Lipiński i Maria Wojtczak.

Tom zawiera wybór ponad 60 tekstów obejmujących okres od XVI do XXI wieku, stanowiących głosy autorów z kręgu kultury niemieckojęzycznej, poświęconych relacjom między sztukami i – szerzej - kulturą, a myślą religijną.

Ich sploty, również na poziomie dyskursywnym, stanowiły zawsze ważny, niekiedy fundamentalny i inicjalny moment w dziejach (nie tylko) tego obszaru językowego, bez wglądu w który nie sposób zrozumieć ani kierunków rozwoju, ani obecnego stanu kultury tej części Europy. Wybór poprzedzony jest obszernym wprowadzeniem. Zadania przekładu tekstów podjęli się m.in. pracownicy naszego Instytutu – Jerzy Kałążny, Andrzej Marniok, Łukasz Musiał, Marek Rajch i Izabela Sellmer.

webmaster: Maciej Borkowski