Mgr Wacław Pagórski laureatem konkursu PRELUDIUM

Doktorant z Zakładu Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego, mgr Wacław Pagórski, został laureatem 14. edycji konkursu PRELUDIUM, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i skierowanego do młodych naukowców rozpoczynających działalność naukową.

Projekt pt. „Obraz Polski w niemieckiej literaturze podróżniczej 'długiego' wieku XVII" otrzymał finansowanie i będzie realizowany przez kolejne dwa lata. W trakcie prac zaplanowano m.in. kwerendy w Wolfenbüttel, Marburgu i Gießen, zlecenie digitalizacji wybranych starodruków oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach. Opiekunem naukowym grantu jest prof. Jerzy Kałążny.

webmaster: Maciej Borkowski