Zajęcia z "prawnych aspektów zawodu nauczyciela"

Zajęcia z Prawnych aspektów zawodu nauczyciela (dla studentów realizujących specj. nauczycielską) odbędą się

w piątek, 25 maja 2018 o godz. 15.00 w sali 504.

webmaster: Maciej Borkowski