Badanie jakości kształcenia na UAM

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Wydziału Neofilologii do wzięcia udziału w 9. edycji badania jakości kształcenia. Badanie będzie trwać od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.
Zachęcamy każdego pracownika dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.
 

webmaster: Maciej Borkowski