Zajęcia z psychologii - I BA

Drugi termin zajęć ćwiczeń z psychologii dla I BA z p. mgr Janowiczem będzie w poniedziałki: godz. 18.30 - 20.00, sala 416.

 

Sekretariat IFG

webmaster: Maciej Borkowski