Fonetyka i fonologia I BA - egzamin poprawkowy

Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z modułu "Językoznawstwo I" (Fonetyka i fonologia) dla I BA odbędzie się w środę 28 marca o godzinie 11:30 w sali 504 B.


Jednocześnie informujemy, że prace egzaminacyjne z I terminu można obejrzeć u pani dr Marty Woźnickiej po mailowym ustaleniu terminu.

Egzaminatorzy

webmaster: Maciej Borkowski