Profesor Maciej Mackiewicz na University of Arizona

W pierwszej połowie stycznia prof. UAM dr hab. Maciej Mackiewicz przebywał w ramach wizyty studyjnej na University of Arizona w Tucson, najstarszym uniwersytecie w tym południowo-zachodnim stanie USA.

Profesor Mackiewicz odwiedził Department for German Studies, gdzie podzielił się m.in. wynikami swoich badań przeprowadzonych na dwunastu amerykańskich uczelniach, które dotyczyły tzw. motywacji interkulturowej u uczących się języka niemieckiego jako obcego.Okazją do zaprezentowania problematyki badawczej szerszemu audytorium był wykład wygłoszony w ramach cyklu kolokwiów poświęconych językowi i kulturze niemieckiej. Wykład Intercultural Motivation of American Learners of German as Foreign Language był jednocześnie inauguracją nowego cyklu w semestrze wiosennym 2018, który w Arizonie właśnie się rozpoczął.
Wizyta obejmowała także rozmowy z dyrektorem Department for German Studies, prof. Barbarą Kosta, oraz z prof. Albrechtem Classenem i prof. Peterem Ecke. Rozmowy dotyczyły współpracy badawczej i konferencyjnej, ale poruszono także kwestię ew. udziału studentów Wydziału Neofilologii w programie studiów doktoranckich (Joint PhD in Transcultural German Studies) realizowanym przez University of Arizona we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku.

Mackiewicz Arizona1

Mackiewicz Arizona2

Mackiewicz Arizona3

webmaster: Maciej Borkowski