Szkolenie w ramach projektu Connect 2.0

16 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach 3-letniego międzynarodowego projektu „Connect 2.0 - Intercultural Learning Network 4 Europe" (www.weconnecteurope.eu), w którym, obok uczelni zagranicznych z Niemiec (Hamburg, Jena, Karlsruhe), Finlandii (Helsinki), Włoch (Urbino), Hiszpanii (Vic), Portugalii (Porto) i Irlandii (Limerick), partnerem jest również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Koordynatorami projektu ze strony UAM są prof. UAM dr hab. Maciej Mackiewicz oraz dr Sebastian Chudak.

Tegoroczna edycja projektu „Connect 2.0" jest adresowana do studentów - uczestników programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.

Sześć studentek (w tym także dwie studentki flologii germańskiej) z różnych wydziałów UAM  wzięło udział w 8-godzinnym szkoleniu, którego zakres tematyczny oscylował wokół czterech głównych obszarów:

  • wprowadzenie do wiedzy o kulturze,
  • specyfika komunikacji międzykulturowej,
  • zjawiska i procesy występujące w sytuacji zróżnicowania kulturowego,
  • funkcje mediów w kreowaniu rzeczywistości.

Uczestniczki zostały również zaznajomione z tematyką korzystania z narzędzi edukacyjnych służących kształtowaniu kompetencji międzykulturowej oraz medialnej, a także wymieniły się swoimi doświadczeniami z dotychczasowych pobytów zagranicznych. W ramach projektu „Connect 2.0" powstała platforma tzw. „Experience Map", która będzie systematycznie uzupełniana podczas wymiany zagranicznej przez studentki – uczestniczki szkolenia, które są drugą grupą osób, biorących udział w niniejszym projekcie. W edycji pilotażowej, która miała miejsce w roku akademickim 2016/2017 wzięło udział 9 studentów i studentek.

Spotkanie szkoleniowe poprowadziły dwie doktorantki UAM: mgr Katarzyna Banaszak z Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych oraz mgr Anna Berezowska z Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii, które w dniach 14-18 czerwca 2016 r. wraz z innymi przedstawicielami partnerskich uczelni wzięły udział w intensywnym treningu dla międzykulturowych doradców-trenerów („advisors"), zorganizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej.

webmaster: Maciej Borkowski