Wykład o germanizmach w gwarze poznańskiej

W czwartek, 7 grudnia 2017 r., prof. Janusz Taborek wygłosił wykład „O zapożyczeniach niemieckich w gwarze miejskiej Poznania” adresowany do studentów II i III roku lingwistyki stosowanej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Wykład był częścią wizyty studyjnej pilskich studentów na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmującej także wprowadzenie, szkolenie i kwerendę biblioteczną w Bibliotece Filologicznej Novum. Studenci pod opieką dr Zofii Moros-Pałys, dr Aleksandry Wróbel i mgr Ewy Rogozińskiej uczestniczyli ponadto m.in. w projekcji niemieckojęzycznej filmu "Wincent chce nad morze".   

Prowadzone od 2009 roku studia specjalności lingwistyka stosowana (język angielski i niemiecki) na kierunku filologia w PWSZ w Pile dają absolwentom możliwość kontynuowania edukacji na wybranych studiach II stopnia (magisterskich) na Wydziale Neofilologii UAM.

 

 

webmaster: Maciej Borkowski