„Powojenna mediewistyka niemiecka" w przekładzie dr Ewy Płomińskiej-Krawiec

W serii Poznańska Biblioteka Niemiecka ukazał się 45 tom pt. „Powojenna mediewistyka niemiecka" w przekładzie dr Ewy Płomińskiej-Krawiec z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej (wspólnie z prof. Adamem Krawcem z Instytutu Historii). Jest to antologia tekstów najwybitniejszych niemieckich mediewistów powstałych na przestrzeni lat 1953-1997.

 

Teksty prezentują różne obszary badań mediewistycznych (dzieje Europy i Niemiec) i różne podejścia metodologiczne. Wszystkie uwzględnione w antologii teksty stanowiły w chwili ukazania się znaczące osiągnięcie naukowe i niezależnie od tego, na ile okazały się trwałym dorobkiem nauki, na ile zaś późniejsze badania je zmieniły czy uzupełniły, odegrały ważną rolę w dziejach nauki.

→ Więcej na stronie wydawnictwa

webmaster: Maciej Borkowski