Warsztaty dla nauczycieli języków obcych

W poniedziałek, 20.11.2017 r. odbyły się w naszym instytucie bezpłatne warsztaty dla nauczycieli wszystkich języków obcych pt: „Pisanie kreatywne – antidotum na niechęć uczniów do pisania?". Spotkanie poprowadziła pani dr Agnieszka Pawłowska-Balcerska z Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego.

W warsztatach wzięło udział 25 nauczycieli z różnych typów szkół, którzy w teorii i praktyce poznali możliwości wspierania sprawności pisania obcojęzycznego poprzez pisanie kreatywne. Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne zaświadczenia o udziale w warsztatach metodycznych.


webmaster: Maciej Borkowski