Konkurs "Polacy i Niemcy w Europie"

15 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali C3 w Collegium Novum UAM odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników II Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Swoją tematyką konkurs nawiązuje do prowadzonego wspólnie przez oba Instytuty kierunku studiów „Polacy i Niemcy w Europie”.

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu związany był z obchodzonym w tym roku w Niemczech i na całym świecie jubileuszem pięćsetlecia Reformacji („Reformacja 1517 – 2017”). Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez uczestników konkursu pracy pisemnej na dowolny temat związany z problematyką Reformacji.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce podczas obchodów drugiej części –zorganizowanego w Instytucie Filologii Germańskiej – Dnia Reformacji. Okolicznościowy wykład pt. „Polak katolik vs Niemiec ewangelik” wygłosiła pani prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak.

Udział w konkursie wzięło 28 uczniów z 16 szkół. W tym roku reprezentowane były także dwie szkoły spoza terenu województwa wielkopolskiego – Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie i Zespół Szkół w Mogilnie. I to właśnie uczniom tych szkół przypadła w udziale palma pierwszeństwa w konkursie.

Jury konkursowe w składzie: prof. dr hab. Roman Dziergwa, prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak, dr hab. Justyna Krauze-Pierz, dr hab. Marek Rajch, dr Andrzej Marniok, dr Maciej Junkiert postanowiło przyznać:

I miejsce Zuzannie Żuchowskiej (LO w Strzelnie)

II miejsce Michałowi Narożniakowi (Zespół Szkół w Mogilnie)

III miejsce Aleksandrze Oto (VIII LO w Poznaniu)

oraz wyróżnić autorów trzech prac:

- Zofię Kaczmarek (VIII LO w Poznaniu)

- Tymoteusza Lisa (I LO w Kościanie)

- Annę Staszak (LO w Międzychodzie). 

Dyplomy i nagrody laureatom, wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom wręczyli przebywający w Instytucie z wykładami z okazji Dnia Reformacji goście z Niemiec – prof. dr hab. Helmut Brall-Tuchel i dr Wolfgang Kessler.

Nagrody w konkursie ufundowały firma GETSIX SP. Z O.O., firma FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS POLAND oraz WYDAWNICTWO MEDIA RODZINA.

 

webmaster: Maciej Borkowski