Wykład gościnny dr. Romana Beljutina

Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w IFG UAM zaprasza na wykład   Ich habe fertig. Über die verbalen Fehlpässe im Sportdiskurs , który wygłosi dr Roman Beljutin (Smolenskij Gosudarstvennyj Universitet, Smoleńsk) 20 listopada 2017 r. (poniedziałek), godz. 9:45, s. C-3 Collegium Novum .

Dr Roman Beljutin, germanista i socjolog, jest wykładowcą w Katedrze Języka Niemieckiego i kierownikiem Działu Współpracy Zagranicznej Państwowego Uniwersytetu w Smoleńsku (Rosja).  Jest stypendystą DAAD i Instytutu Goethego, uczestnikiem projektu UE „Vernetzte und gestufte Aus- und Weiterbildung im Bildungsmanagement”. Wykłady gościnne dr Beljutin wygłaszał m.in. w Norymberdze, Magdeburgu, Hagen, Würzburgu, Bochum, Hanowerze, Innsbrucku, Warszawie, Łodzi. Badania naukowe prelegenta obejmują lingwistykę kognitywną, teorię metafor, dyskurs sportowy (piłka nożna), komunikację interkulturową, realioznawstwo niemieckie.

Wykład jest drugą prelekcją w ramach wykładów CoLLeG. CoLLeG (Corpus-Lingusitik – Lexik – Grammatik) to cykl wykładów gościnnych organizowanych przez Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego.

Strona domowa dra Romana Beljutina 

webmaster: Maciej Borkowski