Nowi doktoranci w Instytucie Filologii Germańskiej

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej 10 i 11 lipca 2017 r. na I rok Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM przyjęci zostali mgr Sławomir Kozłowski (opiekun: prof. UAM dr hab. Maciej Mackiewicz), mgr Łukasz Piątkowski (opiekun: prof. UAM dr hab. Janusz Taborek) i mgr Damian Wątrobiński (opiekun: prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld).

 

webmaster: Maciej Borkowski