Gołaszewski, M. (ed.). 2016. Autobiografia Ernsta Wiecherta "Jahre und Zeiten"

W Wydawnictwie Wspólnota Kulturowa Borussia Olsztyn ukazało się tłumaczenie na język polski drugiej części autobiografii Ernsta Wiecherta "Jahre und Zeiten" (Moje życie, moje czasy) autorstwa dra Krzysztofa Gębury pod redakcją naukową dra Marcina Gołaszewskiego.


Jest to pięćdziesiąta czwarta publikacja BIBLIOTEKI BORUSSII.

Publikacja jest efektem realizowanego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM pod opieką prof. dr hab. Marii Wojtczak grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu FUGA 2.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu "Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na podstawie decyzji Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec."

Publikacja ukazała się we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem im. Ernsta Wiecherta i została ponadto dofinansowana przez Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

webmaster: Maciej Borkowski