Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2022/2023

Filologia germańska

Studia niestacjonarne licencjackie na kierunku filologia germańska oferują studentom posiadającym podstawową znajomość języka niemieckiego na I roku studiów intensywny kurs językowy w ramach modułu praktyczna nauka języka niemieckiego. Na II i III roku studenci realizują jeden z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych do wyboru:

  • tłumaczeniowy,
  • komunikacja międzykulturowa,
  • języki specjalistyczne i translatoryka.

Zachowując akademicki charakter, bloki przedmiotów specjalistycznych kształtują praktyczne umiejętności, np. tłumaczenie tekstów fachowych, posługiwanie się językami specjalistycznymi i komunikację międzykulturową, które są poszukiwane na wymagającym rynku pracy. Absolwenci naszego kierunku mają możliwość skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy w firmach niemieckich, austriackich i szwajcarskich.

  • Skład komisji rekrutacyjnej (zostanie podany w późniejszym terminie)
  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (zostanie podany w późniejszym terminie)
  • Plan studiów I stopnia

webmaster: Maciej Borkowski