Warsztaty dydaktyczne z mgr Antje Sommerfeld (CAU Kiel)

15 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filologii Germańskiej odbyły się warsztaty nt. „Hallo, Servus, Grüezi – Was ist denn nun richtig?" oraz "Mut zum Sprechen durch Poetry Slam", które poprowadziła pani mgr Antje Sommerfeld, wykładowca w Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii i lektor języka niemieckiego jako obcego.

Warsztaty zostały zorganizowane z inicjatywy dra Sebastiana Chudaka (Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego) we współpracy z mgr Maximilianem Weissem (Pracownia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego/ DAAD).

Pierwsza część zajęć, w której wzięli udział m.in. studenci III BA i II MA poświęcona była odmianom narodowym języka niemieckiego oraz dialektom używanym na terenie Niemiec. Uczestnicy warsztatów zapoznali się m.in. z historią ich powstania i z występującymi pomiędzy nimi różnicami w zakresie leksyki, gramatyki i wymowy.

W trakcie drugich zajęć studenci III BA uczestniczyli w tzw. slamie poetyckim (Poetry Slam), tj. formie pracy nawiązującej do publicznych rywalizacji poetów-performerów. Idea tego typu spotkań zrodziła się Chicago w latach 80-tych ubiegłego wieku i jest obecnie wykorzystywana w dydaktyce języków obcych, gdyż uważa się, że aktywizuje uczestników zajęć i pomaga w obniżeniu lęków związanych z wystąpieniami publicznymi. Uczestnicy zajęć mieli możliwość wykazania się kreatywnością w tworzeniu krótkich form literackich.

webmaster: Maciej Borkowski