Po co Hesse dziś? Wykład prof. Łukasza Musiała

Hermann Hesse (1877-1962) należał do najpoczytniejszych pisarzy XX w. Konsekwentny pacyfista, niestrudzony krytyk tradycyjnych instytucji edukacyjnych, do końca życia zbuntowany przeciwko schematycznym konwencjom społecznym. Laureat literackiej Nagrody Nobla (1946), autor m. in. "Wilka stepowego", powieści diagnozującej europejski kryzys duchowy lat dwudziestych XX w., kultowej dla kilku pokoleń czytelników.

 

Skąd utrzymująca się popularność Hessego, zwłaszcza wśród ludzi młodych? Skąd potrzeba nieustannych powrotów do jego twórczości, także w Polsce? Skąd przekonanie, że Hesse znowu ma nam do powiedzenia coś ważnego o nas samych i o współczesnym świecie, w którym obserwujemy tak groźne zjawiska jak umasowiona edukacja, niepohamowana konsumpcja, handel informacjami pozyskiwanymi na portalach społecznościowych, wzrost ksenofobii, narastające konflikty na tle ideologicznym i wiele innych?

Wykład odbył się 23 kwietnia 2018 r. w s. C3 o godz. 11.30.

Zakład Historii Literatury Niemieckiej

(zdjęcie © Andrzej Komendziński)

webmaster: Maciej Borkowski