Wykład w Gimnazjum w Pobiedziskach

25 maja 2016 r. uczniowie Gimnazjum w Pobiedziskach wysłuchali wykładu poprowadzonego przez doktorantów z Instytutu Filologii Germańskiej mgr Natalie Mazur oraz mgra Damiana Szczepańskiego na temat życia, odkryć oraz działalności trzech niemieckich Noblistów: Wilhelma Conrada Röntgena, Alberta Einsteina oraz Güntera Grassa.

Wykład był częścią projektu prowadzonego przez studentkę naszego Instytutu, która jest jednocześnie nauczycielką języka niemieckiego w Zespole Szkół w Pobiedziskach, panią Sylwię Niewęgłowską oraz przez absolwentkę filologii germańskiej mgr Justynę Minichowską.

Prelekcja spotkała się z dużym uznaniem uczniów i nauczycieli, czego dowodem były liczne pytania oraz ciekawa dyskusja dotycząca życia niemieckich Noblistów. Wykład zakończył się konkursem, zawierającym między innymi treści omawiane podczas wystąpienia doktorantów.

webmaster: Maciej Borkowski