Wykład dla gimnazjalistów i licealistów w IFG

5 i 12 maja 2014 r. w Instytucie Filologii Germańskiej odbył się w ramach projektu wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli-germanistów szkół gimnazjalnych i licealnych z Poznania i okolic wykład przeprowadzony przez dra Sebastiana Chudaka.

Słuchaczami byli zainteresowani pracą Instytutu Filologii Germańskiej uczniowie gimnazjów (Publiczne Gimnazjum Salezjańskie, Gimnazjum Nr 60) i liceów (LO Nr XX) z Poznania i Pobiedzisk (120 osób).

Młodzież wysłuchała wykładu o tym, jak odnieść sukces w uczeniu się języków obcych, uczniowie zapoznani zostali z licznymi metodami uczenia się języka niemieckiego, samodzielnie wykonali przygotowane przez dra Chudaka ćwiczenia oraz odpowiedzieli na pytania zawarte w quizie.

Po wykładzie dra Chudaka studentki III roku filologii germańskiej opowiedziały swoim młodszym koleżankom i kolegom, w jaki sposób one odniosły sukces w nauce języka niemieckiego.

webmaster: Maciej Borkowski