Medal MERENTIBUS dla prof. Huberta Orłowskiego

Mamy przyjemność poinformować, iż podczas otwarcia III Kongresu Niemcoznawców w dniu 30 listopada 2017 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wręczył prof. Hubertowi Orłowskiemu z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej Medal Uniwersytetu Wrocławskiego MERENTIBUS [Zasłużony], nadany Panu Profesorowi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego

honorując jego wybitną pracę naukową jako germanisty, a w szczególności w uznaniu za autorstwo licznych opinii i recenzji profesorskich, habilitacyjnych oraz doktorskich. Uroczystość w Oratorium Marianum została uświetniona przez koncert organowy w wykonaniu Rektora UWr.

→ Więcej informacji na stronie Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu

webmaster: Maciej Borkowski