Medal Rektora UAM dla Łukasza Piątkowskiego

2 października 2017 podczas inauguracji roku akademickiego 2017/18 mgr Łukasz Piątkowski, absolwent filologii germańskiej w IFG, został nagrodzony Medalem UAM dla absolwentów.

 

Medal przyznawany jest absolwentom którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,7, „zdali egzamin magisterski do dnia 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskali z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobre" oraz „brali czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu".
Łukasz Piątkowski obecnie jest doktorantem w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

webmaster: Maciej Borkowski