Nagroda Pro Libris dla prof. zw. dr. hab. Romana Dziergwy

Rada Programowa Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim przyznała prof. zw. dr. hab. Romanowi Dziergwie Medal Pro Libris.

10 maja, w Forum Synagoga, bibliotekarze i czytelnicy z powiatu ostrowskiego świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W tym roku po raz pierwszy przyznano Medal Pro Libris. Kapitułą tego wyróżnienia jest Rada Programowa Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Z okazji tegorocznego Święta Bibliotekarzy i Bibliotek wyróżnienie specjalne Medal Pro Libris otrzymał prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa. Jest to wyraz podziękowania za długoletnią współpracę z Biblioteką Publiczną w Ostrowie w zakresie literackiego tłumaczenia wspomnień autorów niemieckich związanych z ziemia ostrowską, ostrzeszowską  i odolanowską oraz wielokrotne uczestnictwo w konferencjach naukowych i spotkaniach dla czytelników Biblioteki jako moderator, tłumacz i wykładowca.

W najbliższym czasie ukażą się przygotowane już do druku Wspomnienia o mieście Odolanowie i ziemi ostrowskiej pióra niemieckiego pastora Arthura Rhode, zredagowane i opatrzone posłowiem przez Profesora. Wydarzeniu temu towarzyszyła będzie specjalna uroczystość promocyjna.

webmaster: Maciej Borkowski