Nagrody dla członków Zakładu Historii Literatury Niemieckiej

W minionym roku akademickim dwóch członków Zakładu Historii Literatury Niemieckiej wyróżniono wysokimi nagrodami niemieckimi.

 

Prof. dr hab. dr h.c. Hubert Orłowski został laureatem Nagrody im. Friedricha Gundolfa „[...] za wielokierunkowe działania jako pośrednik pomiędzy kulturą polską a niemiecką" przyznawaną dla zagranicznych popularyzatorów niemieckiej kultury od roku 1964 przez Niemiecką Akademię Języka i Literatury w Darmstadt (Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung). Akademia doceniła rolę prof. Huberta Orłowskiego jako pośrednika pomiędzy kulturami, jego liczne prace naukowe, interwencje publiczne, przekłady, a przede wszystkim serię „Poznańska Biblioteka Niemiecka", czyli podejmowane przez badacza od dziesięcioleci wysiłki na rzecz poprawy dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polską a Niemcami. Laudatio podczas uroczystości wręczenia nagrody (Köthen, 23.04.2016) wygłosił Leszek Żyliński – przedstawiciel polskiego środowiska germanistycznego, a zarazem członek Akademii.

Prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał został laureatem Nagrody Jabłonowskiego fundowanej przez Uniwersytet Lipski. Nagroda nawiązuje do statutowych zadań Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich (Societas Jablonoviana) zapisanych w 1774 r. Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich wspomaga polsko-niemiecki dialog kulturowy i naukowy poprzez przyznawanie nagrody Jabłonowskiego. Jest ona wręczana co dwa lata, a laureatami są młodzi naukowcy i publicyści z Polski i Niemiec, którzy wyostrzają spojrzenie opinii publicznej na swój lub sąsiedni kraj. Laudatio podczas uroczystości wręczenia nagrody w Lipsku także i dla prof. Łukasza Musiała wygłaszał prof. Leszek Zyliński, członek Societas Jablonoviana.

16.11.2016 Zakład Historii Literatury Niemieckiej zorganizował w IFG uroczystość z udziałem prof. Leszka Żylińskiego podczas której świętował sukcesy Laureatów.

Fotorelacja z uroczystości:

webmaster: Maciej Borkowski