Nagroda German Studies Association dla prof. Macieja Mackiewicza

Prof. UAM dr hab. Maciej Mackiewicz został uhonorowany za osiągnięcia naukowe przez amerykańskie stowarzyszenie German Studies Association (GSA) nagrodą-stypendium im. Geralda R. Kleinfelda za rok 2016, która umożliwiła mu udział w tegorocznej konferencji GSA. Nagroda została wręczona 30 września b.r. podczas uroczystego bankietu w trakcie jubileuszowej 40. edycji konferencji GSA w San Diego (Kalifornia).

certyfikat

webmaster: Maciej Borkowski