Nagroda im. Friedricha Gundolfa dla prof. Huberta Orłowskiego

Z wielką radością informujemy, że Niemiecka Akademia Języka i Literatury (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) poinformowała oficjalnie o przyznaniu nagrody im. Friedricha Gundolfa za rok 2016 wieloletniemu dyrektorowi naszego Instytutu, kierownikowi Zakładu Historii Literatury Niemieckiej, prof. em. dr. hab. dr. h.c. Hubertowi Orłowskiemu.

W ten sposób Akademia uhonorowała wieloletni wkład Profesora w kształtowanie polskiego dyskursu na temat kultury niemieckiej poprzez liczne publikacje oraz przedsięwzięcia edytorskie („Poznańska Biblioteka Niemiecka"). Nagroda zostanie wręczona w kwietniu 2016 roku w Köthen.

Informacja prasowa

webmaster: Maciej Borkowski