Nagroda dla prof. Huberta Orłowskiego

Prof. dr hab. dr h.c. Hubert Orłowski został wyróżniony 22.10. b.r. Warmińsko-Mazurską Nagrodą Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ustanowioną w 2006 roku za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur.

czytaj więcej na info.elblag.pl

webmaster: Maciej Borkowski