2014 Medal Rektora UAM dla mgr Katarzyny Dulat

1 października 2014 r. podczas inauguracji nowego roku akademickiego medal Rektora UAM „za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu uniwersytetu” otrzymała absolwentka filologii germańskiej, mgr Katarzyna Dulat.

Katarzyna Dulat jest „absolwentką filologii germańskiej, laureatką stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów, prezesem sekcji lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów, współorganizatorką i prelegentką konferencji naukowych i uczestniczką projektów badawczych”. 18 czerwca 2014 r. laureatka zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin magisterski na podstawie pracy dyplomowej zatytułowanej Der progressive Stimmtonverlust an der Morphem- und Wortgrenze. Eine empirische Studie zur Interferenz im Bereich der stimmhaften Konsonanten bei deutschlernenden Polen (promotor: prof. UAM dr hab. Janusz Taborek), a od 1 października 2014 r. jest słuchaczem Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii i doktorantką w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG (opiekun: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk).

 

webmaster: Maciej Borkowski