Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków dla Kornelii Kołupajło

20 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Funduszu im. Rodziny Kulczyków dla studentów i doktorantów, które otrzymała m.in. mgr Kornelia Kołupajło, doktorantka z Instytutu Filologii Germańskiej.

Stypendia te przyznawane są dorocznie za „bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu”. Tegoroczne wyróżnienia wręczyła osobiście Grażyna Kulczyk w gabinecie JM Rektora UAM, prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka.

Relacja w programie telewizyjnym „Z życia uniwersytetu”.

webmaster: Maciej Borkowski