Medal Rektora UAM dla Michała Piosika

W dn. 1.10.2012 podczas inauguracji roku akademickiego 2012/13 mgr Michał Piosik, absolwent filologii germańskiej w IFG, został nagrodzony Medalem UAM dla absolwentów.

Medal przyznawany jest absolwentom którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,7, „zdali egzamin magisterski do dnia 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskali z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobre” oraz „brali czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu”.

Michał Piosik obecnie jest doktorantem w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

webmaster: Maciej Borkowski