Nagroda Ministra dla prof. Józefa Darskiego

Prof. Józef Darski

Prof. dr hab. Józef Darski, kierownik Zakładu Gramatyki Opisowej Jezyka Niemieckiego w IFG, otrzymał 16 grudnia 2011 r. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. Nagroda prof. Darskiego jest jedynym wyróżnieniem indywidualnym dla pracowników UAM w tym roku akademickim.

Oficjalna notatka MNiSW
Lista osób wyróżnionych (PDF)
Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz

 

webmaster: Maciej Borkowski